Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej - Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy "Górska Przystań"
adres: Lipnica Wielka 1168-1169, 34-483 Lipnica Wielka na Orawie
Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: +48 602 289 369 oraz poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IOD) – Cezary Sadowski – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • Rekrutacji i zatrudniania pracowników, stażystów oraz praktykantów, art. 6. Ust. 1 lit.  b i c RODO
  • Rezerwacji i świadczenia usług noclegowych, art. 6 ust. 1 .lit. b RODO
  • Odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą wiadomości e-mail oraz telefonicznie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Współpracy z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe, art. 6 ust. 1 .lit. b RODO, art. 6 ust. 1 .lit. b RODO
  • Udokumentowanie wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z pobytem w ośrodku,

art. 6 ust. 1 .lit. c i f RODO

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług noclegowych.

 

Pani/Pana danych osobowych mogą być ujawnione:

  • Osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych.
  • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń.
  • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

 

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.